We gaan door met het inventariseren van de kerken en met de kerkbesturen zal geprobeerd worden afspraken te maken over de inventarisatie van waardevolle roerende goederen. De gebouwen zullen straks worden beoordeeld door de gegevens in te voeren in een matrix. Hierbij zal dan ook rekening worden gehouden met het stedenbouwkundig belang en de potentie van de gebouwen. Deze matrix is al gereed.