Een ambtenaar gaat de openbare ruimte op Genneper Parken invullen. Er is sprake van de wederopbouw van een elders gesloopte boerderij. De indruk bestaat dat de gemeente vooral veel mensen wil trekken, terwijl het kenmerk van Gennep juist de landelijke rust is. Er moet voor gewaakt worden dat die wordt opgeofferd op het altaar van het massatoerisme. Het plan om het MEC te verplaatsen, gaat waarschijnlijk niet door. Het MEC wil in het huidige gebouw blijven. Ook de mensen die in de heemtuin werken, willen dat. Genneper Parken zou in het bestemmingsplan de status van ‘landgoed’ krijgen.