De groengroep houdt zich vooral bezig met Gennep-Noord. Daarbij kan worden gedacht aan zaken als Home, MEC en Heemtuin. Home wil uitbreiden; er moet voor worden gewaakt dat dit ten koste van het landschap gaat.