Zoals bekend, zijn er op Gennep plannen voor een hockeystadion en een sportschool. Een extern bureau is doende een landschappelijke visie voor heel het gebied te ontwikkelen. In de klankbordgroep is die visie aan de orde geweest. Het ziet er naar uit dat de HOV-lijn, die aanvankelijk over de Antoon Coolenlaan zou lopen, nu de Aalsterweg gaat volgen en pas bij het motel zal afdraaien richting de campus. Ook is de kans groot dat het hockeystadion direct aan de Aalsterweg komt te liggen.