De Klankbordgroep Gennep en onze Werkgroep Groen staan achter de gemeentelijke plannen. Die moeten nu worden behandeld in de raad. Er zijn voor de uitvoering gelden beschikbaar uit de crisispot. Er moet op worden toegezien dat die niet alleen naar het hockeystadion gaan, maar dat ook het groen aandacht krijgt.
Een ontwerpbureau heeft bij de zorgboerderij woonunits ontworpen. De onderneming heeft alle vertrouwen van de zorginstelling, maar kan geen goed doen bij de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, omdat het geen architectenbureau is. Om er voor te zorgen dat het plan doorgaat, zal worden geprobeerd er alsnog nog een architect aan te koppelen.