De klankbordgroep is niet enthousiast over het plan voor een helihaven. Het lijkt er echter op, dat de initiatiefnemer het plan financieel niet rond krijgt.
Het HOME wil uitbreiden met een archeologisch museum of een dependance. Dat zou dan moeten gebeuren in samenwerking met Nico Arts. Gedacht wordt aan de plaats van het huidige MEC, nadat dat naar Gennep-Zuid is verplaatst. In de nieuwe locatie zou iets moeten gebeuren, het zou niet bedoeld zijn als louter expositieruimte.
Het St. Annaziekenhuis uit Geldrop heeft aangekondigd dat het op Genepper Parken wil uitbreiden.
Er is sprake van een plan voor een nieuw EVV-stadion aan de Professor Holstlaan, maar ook wordt gedacht aan de plek van de manege.