Het bruggetje over de Tongelreep gaat niet door. Een dag na de vergadering zal door de gemeente het definitieve bomenplan worden bekendgemaakt, waarin de inbreng van de klankbordgroep is verwerkt. De verbouwing van de woningen t.b.v. de zorginstelling Zonnehuizen gaat gewoon door. De gemeente wil de waterstand op Gennep verlagen om wateroverlast elders te bestrijden. Het Waterschap en Brabant Water zijn hier tegen. De angst bestaat dat Gennep verdroogt.