Het bruggetje in Genneper Parken komt dankzij de projectgroep en Trefpunt Groen op een betere plaats te liggen dan vooraf was gepland.