De plannen voor de school en de brug op Genneper Parken zijn nu aangenomen. Daarbij is duidelijk rekening gehouden met de wensen van de klankbordgroep. Wij zijn daar tevreden over.