Er bestaat verzet tegen het slaan van nieuwe waterputten in Noord-Gennep door Brabant Water. Daarom worden nu in plaats van de putten, die worden opgeheven, vier nieuwe putten geslagen bij het Philipsbos. Hierdoor hoopt met de wateroverlast van de Gender te beperken.