De Raad heeft gesproken over Genneper Parken, maar alleen over het zuidelijke deel. De  aanbevelingen van de klankbordgroep zijn overgenomen. De gesprekken met Brabant Water en het Waterschap worden versneld. Sportvelden verdwijnen en het Philipsbos komt terug. Het MEC zal publiek worden aanbesteed: het gebruik daarvan zal in de toekomst beperkter zijn.