Wij maken ons zorgen over Stadspoort Gennep en de toekomstige invulling van het MEC-gebouw. Het is strijdig met de uitgangspunten als dit gebouw gebruikt gaat worden voor de huisvesting van sporters.