Contactpersoon Monica Daniëls houdt namens Trefpunt Groen contact met de leden van onze stichting. De ingediende plannen door ondernemers voor plannen met betrekking tot exploitatie van de Stadspoort Gennep zijn door de gemeente als onvoldoende beoordeeld. De plannen voor de huisvesting van sporters bij het MEC zijn ook afgeblazen. Onze opvatting / visie betreffende de te ontwikkelen Stadspoort werd in onze brief aan het college kenbaar gemaakt.