De werkzaamheden in Gennep en aan de Aalsterweg/Antoon Coolenlaan (het kappen van de bomen en het opnieuw bestraten) zijn in volle gang en gedeeltelijk afgerond.
B&W heeft in een RaadsinformatieBrief meegedeeld dat plannen voor de stadspoort Gennep nog steeds in ontwikkeling zijn.