Het Milieu Educatie Centrum wordt opgeheven; het ligt in de bedoeling dat het gebouw in gebruik wordt genomen door De Seizoenen dat op Gennep al enkele woonlocaties exploiteert. Dat zou ook een oplossing moeten bieden aan de medewerkers van de Heemtuin en anderen die nu van het MEC-gebouw gebruik maken. Het ligt niet in de verwachting dat de Genneper watermolen weer gaat draaien. De exploitant van de winkel heeft een contract tot hij met pensioen gaat. Weliswaar staat daarin, dat hij de molen in werking moet stellen, maar de gemeente heeft die eis nooit gehandhaafd.