Voor de collectie van het MEC moet een oplossing worden gezocht. Er zou een inventarisatie moeten komen van al de aanwezige collecties. Alleen bewaren heeft geen zin, de collecties moeten functioneren, alleen al om te voorkomen dat ze worden vergeten en langzaam verdwijnen. Kan een deel wellicht worden tentoongesteld bij de TU/e en Fontys?
Er wordt een toelichting gegeven bij de plannen rond de Gennepermolen. Het stadspoortidee is afgefloten. Het MEC verlaat zijn pand, dat verhuurd zal worden. In het gebouw is asbest verwerkt, dat verwijderd moet worden. Een deel wordt verwijderd als het pand wordt verbouwd voor de volgende gebruiker, mogelijk voor De Seizoenen. Later moet dan nog de asbest in het dak worden verwijderd. Alles bijeen zijn die kosten hoog. Beter is het om heel het pand en de bungalow te slopen en de grond terug te geven aan de natuur, zoals eerder de bedoeling was. De gemeente heeft het gebouw en de bungalow destijds echter voor te veel geld gekocht en wil daarom niet slopen.
Naast de problemen rond het MEC-gebouw is er de dienstverleningsovereenkomst van de gemeente met de ecologische boerderij, waardoor het bedrijf jaarlijks € 70.000,- ontvangt. Tegen over dat bedrag staan verplichtingen, zoals de toegankelijkheid voor het publiek. Het geld kan niet worden gemist voor de instandhouding van het bedrijf, maar de gemeente wil dat niet langer betalen. De Stichting Levend Erfgoed Gennep is een vriendenclub gestart om de ecologische boerderij te steunen en die krijgt veel respons. De problemen worden besproken in de klankbordgroep en Trefpunt Groen.