Het is nog niet duidelijk wat met het MEC-gebouw gaat gebeuren en al evenmin wat de toekomst is voor de collecties van het MEC.
De dienstovereenkomst met de Genneperhoeve is opgezegd. De klankbordgroep wil dat er een nieuwe overeenkomst wordt gesloten en dat ook de erfpachtovereenkomst wordt aangepast.
De gemeente heeft overeenstemming met de molenaar van de Gennepermolen. De luifel aan het gebouw zal worden verwijderd en het ligt in de bedoeling dat het molenrad weer gaat draaien.