Er bestaat enige onzekerheid over de vraag in hoeverre wij op het ogenblik een rol spelen bij het
hele Boulevardgebeuren. Wij horen weinig van de gemeente, terwijl wij bij de ontwikkelingen betrokken zouden worden. De voorzitter informeert naar nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de Philipsboulevard, omdat wij niets meer horen.