Er bestaat wel een herplantplicht voor bomen die gekapt zijn rond het Philips Stadion, maar er is geen verder beleid ontwikkeld. Het beschikbare geld zou ten goede kunnen komen aan de Philips Boulevard. Als hierover een brief wordt gestuurd aan de raad, zal die ter afdoening worden doorgegeven aan B & W en bestaat het risico dat er verder niets gebeurt. Wordt ook besproken in het periodieke overleg met weth. Fiers.