De naam komt steeds meer op tekeningen voor. Het is de vraag wie er bomen gaat planten.Vanuit de herplantplicht moeten er nog veel bomen de grond in, maar niemand weet wie daar bij de gemeente op toe ziet, ja zelfs of er wel op deze verplichting wordt toegezien.Wordt door weth.Fiers nagegaan volgens afspraak.Verder lijkt het zinnig om met Adriaan Geuze te gaan praten over het laatste deel van de Boulevard, het Stationskwartier, waarvoor de gemeente vergevorderde plannen heeft waarop veel is aan te merken. Wij hebben inmiddels een zienswijze ingediend tegen de plannen(zie HvA-zienswijze Stationsplein Z.O.).