Een lid van de Stichting laat een folder zien met betrekking tot de Philipsboulevard (‘de Groene Corridor’). Op papier is alles nu wel gereed. Het zou een goed idee zijn als het geheel op de nationale boomplantdag (19-3-2009) met veel aandacht zou worden gepresenteerd. HvA/projectgroep Groen is uitgenodigd om mee te praten over de structuurvisie voor dit gebied. In dit document dient dan het geformaliseerde beleid vastgelegd te worden.