Voorstel gedaan voor verplaatsbare bomen.
Op het 18 Septemberplein wordt door de gemeente een boompje geplant om er een groen tintje aan te geven. Deze schaamstruik zal alles zijn wat er over is van ons boulevard-idee.
Wij hebben nog nooit een officiële aanvraag gedaan voor de naamgeving. Wij vinden dat de voorgestelde naam Torenallee moet worden veranderd in Philipsboulevard. Hiervoor zal een verzoek aan B&W worden gedaan, dan zal ook over deze naamswijziging worden gesproken.