Van de kant van de gemeente bestaat nog steeds geen enkele interesse om de naam “Philipsboulevard” te gaan gebruiken. B&W wijzen naar de straatnamencommissie. Die heeft blijkbaar geen opdracht om de naam op te voeren.