Er is een nieuwe fase HOV-lijn ingezet. Het tracé moet lopen van Nuenen via Woensel naar het Centraal station. Van daar over de Emmasingel, Aalsterweg naar Valkenswaard. Het traject Centrum-Aalsterweg mag maximaal 10 minuten reistijd kosten. De bouw van een Lidl-winkel is al in combinatie met de aanleg van die HOV-lijn door omwonenden ter discussie gebracht. Zo lang een definitieve beslissing door de gemeente wordt uitgesteld zal er weinig of geen animo bestaan onder winkeliers om zich aan de Aalsterweg te vestigen. Bevoorrading en parkeren blijft een probleem.