De stichting heeft een informatie-avond bezocht die gewijd was aan het probleem van de kruising Aalsterweg/Rondweg. Er werden drie verschillende mogelijkheden bekeken. Besluitvorming zal later in het jaar plaatsvinden. Er wordt op het ogenblik alleen gekeken naar het traject langs de Aalsterweg; het deel tussen het Centrum en Aalsterweg blijft buiten beschouwing.