Er zijn kleine aanpassingen gemaakt in het geprojecteerde tracé over de Aalsterweg naar de Campus. Computersimulaties geven een idee van de ontwikkeling van de toekomstige verkeersstromen.