In de klankbordgroep Genneper Parken wordt ook gepraat over de HOV-lijn. De Henri van Abbe Stichting wordt daar niet in vertegenwoordigd. Er blijken in de klankbordgroep nog steeds enkele leden voorstander van de sloop van Eikenoord, Aalsterweg 310.