De verkeers-ellende op de Sterrenlaan maakt duidelijk,dat de aanleg van de HOV-lijn moet worden heroverwogen. Intussen blijven wij ons inzetten voor het behoud van de bomen langs de Huizingalaan en de Montgomerylaan.