Het streven van de Stichting Wederopbouw Erfgoed is er op gericht dat het auditorium, het hoofdgebouw en het ketelhuis met de schoorsteen nog dit jaar op de gemeentelijke lijst worden geplaatst. De GMC heeft nog een aantal vragen t.a.v. de cultuurhistorische waarde van het hele complex en de rol van architectenbureau OD 205. De stichting werkt hieraan. Intussen is er op de TU/e een scheiding van
geesten ontstaan. Niet iedereen staat zonder meer achter de botte afwijzing van een monumentenstatus door het bestuur. Natuurlijk begrijpt zowel de stichting als de GMC dat de gebouwen binnen de universitaire wereld goed moeten kunnen functioneren.