De Henri van Abbestichting is voorstander om acties tegen sloop van de W-hal te steunen. Als een sloopvergunning wordt aangevraagd, kan die niet worden afgewezen, omdat het pand niet beschermd is. Ofschoon het pand te jong is voor de rijkslijst, wil ook de rijksdienst dat het pand bewaard blijft, omdat het nog het enige pand van dit type in Nederland is. Wij zullen deze zaak ter sprake brengen tijdens het bezoek van wethouder Fiers. Er wordt gesteld, dat als een sloopvergunning wordt aangevraagd, wij een voorlopige voorziening kunnen vragen, omdat er sprake is van bedreiging. De Henri van Abbestichting zal B&W intussen een brief sturen.