Wij hebben er nogmaals bij B & W op aangedrongen de W-Hal op de lijst te zetten. De hal heeft daardoor voorbescherming. Op 29 oktober om 20.00 uur is er in de hal een openbaar debat waarbij iedereen welkom is. Ook M. Fiers zal daar aanwezig zijn.