Tijdens de bijeenkomst in en over de W-hal is ten overvloede nog eens duidelijk geworden dat het TU/e-bestuur het gebouw – hoe dan ook – wil slopen. Intussen is ook steeds duidelijker geworden hoe belangrijk het gebouw is. Ondanks de te jonge leeftijd is het pand door de Stichting Wederopbouwerfgoed Eindhoven aangemeld bij de Rijksdienst, die het verzoek ook in behandeling heeft genomen. Het is nu dus voorbeschermd, ofschoon dat bij de gemeente nog niet overal duidelijk is. Het College van B & W heeft nog geen standpunt bepaald, maar wacht (volgens afspraak tussen TU/e en B&W) op resultaten van het onderzoek, die begin maart 2008 worden voorgelegd.