De projectgroep is tevreden over de ontwikkelingen op het TU/e-terrein. Bijna al onze voorstellen zijn overgenomen in het plan van aanpak.
De voorzitter heeft over het bestemmingsplan TU/e een brief verzonden aan de gemeente. Voorlopig zullen van onze zijde geen activiteiten volgen.