De ontwikkelingen op het TU/e-terrein worden gevolgd. De W-hal is goed ingepast in het complex. Er is een presentatie geweest waar de plannen uiteen zijn gezet. Dat zag er goed uit met een groene loper, een verkeersplan. Ingrepen aan belangrijke gebouwen zullen pas worden gedaan nadat eerst een cultuurhistorisch onderzoek heeft plaatsgevonden.