Onze bezwaren worden nogmaals aangekaart over de in de krant aangekondigde plannen voor het stationskwartier. Oorspronkelijk was er een plan ex artikel 19, waartegen wij bezwaren hebben aangevoerd. Inmiddels is dat plan aangepast. B & W zijn het helemaal met de projectontwikkelaar eens. Maar in feite heeft het plan nog geen enkele status. Desondanks stelt de raad geen vragen. Wellicht is het bericht in de krant alleen bedoeld om de stemming in de stad te peilen. Wij staan nog steeds achter onze eerste brief. Het nieuwe conceptplan zal in de projectgroep Ruimtelijke Kwaliteit worden besproken. Daarna kunnen wij de gemeente nogmaals laten weten wat onze visie is.