Het stationskwartier is momenteel een “hot item”. Hoogbouw direct naast het centraal station (een rijksmonument) is als een vlag op een modderschuit en zal op termijn het voortbestaan ervan bedreigen. Een studentenflat is ons inziens niet passend in de omgeving van het station. Wij zullen een brief sturen naar het College van B&W om hen te herinneren aan de afspraak de Henri van Abbe Stichting te betrekken bij de planontwikkeling. In een eerder stadium werd hierover reeds gecommuniceerd met de gemeente.