De Van Abbestichting dient zich in te zetten voor de reconstructie van het object “La Poème Electronique”, dat door architect Le Corbusier werd gebouwd op de wereldtentoonstelling in 1958 in Brussel. De bedoeling is dat dit prestigeobject op Strijp-S zou worden herbouwd, maar of dit ook gebeurt, is onzeker. Wellicht is het verstandig om hierover de Bond van Nederlandse Architecten en ook de pers te benaderen. Intern wordt gediscussieerd over de bijdrage die zo’n reconstructie heeft voor Eindhoven (toerisme, architectuur etc.). Op een enkele uitzondering na, is men positief over het gunstige effect, dat een reconstructie kan hebben voor bijvoorbeeld promotionele en toeristische doeleinden.