Het project heeft een vergunning en zal worden uitgevoerd. Wij zullen de contactpersonen cq. omwonenden, die met ons contact hebben gehad, inlichten over de beëindiging van onze inspanningen. In de gaten blijven houden, dat de monumentale boom in de achtertuin blijft staan en dat de zij-/achterbouw van de villa niet wordt afgebroken. We zullen zo spoeding mogelijk contact opnemen met Wim Beelen (monumentenzaken, gemeente Eindhoven).