Het overleg over het onderwerp wordt half september voortgezet.
De problematiek met betrekking tot een bouwkavel naast Hoogstraat 122 blijft onveranderd. De nieuwbouw komt naast het monumentale pand te staan. Voorlopig geen acties, wel in de gaten blijven houden.