De gemeente werkt een radialenplan uit. Dat zal gevolgen hebben voor onze projectgroep radialen, die zich voornamelijk richt op de Hoogstraat, Tongelresestraat en Leenderweg. De commissie zal op 21 november voor ons bestuur een presentatie verzorgen.Voor deze presentatie zullen ook enkele ambtenaren worden uitgenodigd. Het ligt in de bedoeling op een zondagmiddag in mei een presentatie te verzorgen in het Regionaal Historisch Centrum. Tegen die tijd heeft de gemeente ook haar plan gepresenteerd. Een probleem voor ons is intussen nog wel, dat wij moeten gaan betalen voor inzage in gemeentelijke stukken.