P. Beekman verzorgt namens de projectgroep Wederopbouwarchitectuur een proefpresentatie over het verloederen van de Eindhovense radialen. Dit gebeurt aan de hand van drie voorbeelden: Hoogstraat, Leenderweg en Tongelresestraat. Duidelijk is dat het welstandtoezicht in de loop van de tijd heeft gefaald. Te veel is naar het object en te weinig naar de omgeving gekeken. Verder is de oorzaak ook te zoeken in de bestemmingsplannen en niet in het laatst bij de architecten (en hun opdrachtgevers).