Aan de Tongelresestraat zijn nieuwbouwplannen ingediend om twee woningen te slopen en op die plaats een nieuw appartementencomplex te bouwen. Maar wij zijn niet gelukkig met de nieuwbouwplannen die de gemeentelijke commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft geadviseerd. Na overleg met de architecten zal door hen een alternatief plan worden voorgesteld, waarmee wij geen problemen hebben.
De studie naar drie radialen is afgesloten. Het plan bestaat het resultaat te presenteren aan de leden van de gemeenteraad. De vergadering stelt voor om dan ook de leden van de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit uit te nodigen, die nog steeds actief is. De radialen krijgen straks een aparte status in de welstandsnota. Er zal contact opgenomen worden met de fracties en er zal een gesprek geëntameerd worden met de commissie R.K.