Met betrekking tot de opheffing van ‘welstand’ wordt gemeld dat Frans Gijsbers (voorzitter Commissie Ruimtelijke Kwaliteit) ons hierover een brandbrief heeft gestuurd. Oud-bestuurslid Frans Klarenbeek heeft een goed gemotiveerde brief aan de gemeente gemaakt, waarin wij onze bezwaren tegen de voorgenomen opheffing uiteenzetten. Geadviseerd wordt dat de voorzitter per mail of telefonisch contact zou kunnen opnemen met de fractievoorzitters van de Raad om een gesprek te krijgen.
De Stichting Bescherming Wederopbouw Erfgoed zal zelf een brief naar het College/Raad zenden. Daarin zal het Wederopbouwerfgoed centraal staan. Ook aan de Raad zal een afzonderlijke brief met argumenten worden gezonden. Argumenten:
-De Raad zal door de opheffing van de “welstand” een deel van zijn eigen bevoegdheden opgeven en verliest daarmee zijn invloed op dit onderdeel van het bouwen.
-Er heeft nooit een evaluatie plaats gevonden van de proef “welstandsvrij bouwen”.
-De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is nooit goed geëvalueerd.
-Privatisering van de openbare ruimte kan en mag niet. De openbare ruimte is een verantwoordelijheid van de overheid.
Detaillering in gebouwen (bijvoorbeeld in beschermde stadsgezichten) zoals de horizontale geleding in vensters in de De-Bazel-architectuur, kunnen straks zonder bezwaren worden verwijderd en vervangen door kunststof vensters. Detaillering is iets waar de “welstand” naar zou dienen te kijken. Helaas voor de wethouder; wij zijn in grootte de 5e stad van het land, en geen dorp als Boekel!