De kadernota is door de gemeenteraad aangenomen, maar met een groot aantal amendementen en moties. Van veel moties is nog onduidelijk of B & W die overnemen. Het werd door de raad belangrijk geacht dat de gemeente ook in de toekomst op het gebied van de monumentenzorg over eigen deskundigheid kan beschikken. Mogelijk blijft Wim Beelen daarom toch in dienst.
Er bestaat een lijst van tachtig gemeentepanden die voor verkoop in aanmerking komen. De gemeente wil geen beeldbepalende gebouwen verkopen; daartoe behoren volgens haar het politiebureau op de Grote Berg en het oude kantoor van de NRE. Maar het is onduidelijk welke andere panden beeldbepalend worden geacht. Wij willen daar graag met de gemeente over praten. Einde augustus heeft een delegatie van ons onder meer hierover een gesprek met wethouder Schreurs.
Intussen rijst de vraag of wij niet via het E.D. moeten wijzen op de risico’s die de gemeente loopt door het aannemen van de nota. Daarbij moet dan wel worden gekozen voor een positieve insteek. Nu al worden bouwvergunningen door de belanghebbenden ingetrokken, omdat zij straks meer vrijheid hopen te hebben.