Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt, dat het nog onduidelijk is hoe de kadernota zal uitpakken voor het monumentenbeleid. In verband met de kadernota wordt nu allereerst nagegaan wat de wettelijke taken zijn. De positie van Wim Beelen (gemeente Eindhoven, afdeling Monumentenzaken) lijkt voorlopig nog veilig.
Er is een brief uit naar B & W en de gemeenteraad waarin wij onze zorgen uitspreken over de gevolgen van de kadernota voor de ruimtelijke kwaliteit en welstand. De brief komt in oktober op de agenda.