Wethouder Fiers zal uiteenzetten wat haar plannen zijn met de regelgeving op het gebied van de  ruimtelijke kwaliteit. Besloten wordt dat dit zal gebeuren in een besloten gezelschap van de leden van onze projectgroep Ruimtelijke Kwaliteit.