Er is nog geen duidelijkheid over het toekomstige welstandsbeleid. De werkgroep zal een overleg plannen met mevrouw B. Kerssemakers van de afdeling Ruimtelijk Beleid van de gemeente.