De projectgroep is niet tegen het afschaffen van welstandstoezicht, maar dan moet wel een aantal zaken goed worden geregeld. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan de wensen die een buurt kan hebben. Wij gaan niet met een buurt in gesprek; dat is een zaak voor de gemeente. Ook inzake de zogenaamde excessenregeling is nog veel onduidelijk. Het zal ook zaak zijn bestemmingsplannen goed te evalueren. Daarin zijn overigens niet alle zaken te regelen. Voor bescherming van de Rondweg zijn nog geen criteria vastgesteld. Onze reactie op de Welstandsnota moet niet object- , maar omgevingsgericht zijn, dus niet alleen gericht op architectuur. Wij kunnen de raadscommissie Ruimte laten weten dat wij akkoord zijn, mits … Die mitsen moeten wij dan wel goed formuleren. Een concept wordt gemaakt.