De brief die wij geschreven hebben aan de Raad en B&W m.b.t. de welstandsproblematiek is nog steeds niet beantwoord. Zodra wij een reactie ontvangen zal onze projectgroep Ruimtelijke Kwaliteit reageren. Ook in diverse stadsgesprekken is het welstandsbeleid ter sprake gekomen.
De voorzitter zegt toe om te bepleiten dat wij als stichting mee mogen praten en denken in de raadscommissie Welstand. Deze commissie is momenteel bezig een voorstel voor de wethouder voor te bereiden.
De projectgroep Ruimtelijke Kwaliteit zal zich intensief bezig houden met de bekende welstandskaart (waarop de welstandsvrije gebieden zichtbaar zijn) en de voorschriften die daarvoor thans bekend zijn. Ook de wijken na 1965 (zoals Hanevoet en Geestenberg) zal de projectgroep scherp in de gaten houden. Daarvoor is het nodig om nu al een aantal duidelijke kenmerken van die wijken, woningen, infrastructuur en groenvoorziening op papier te zetten.