Er is dringend behoefte aan een commissie die voor Eindhoven welstandscriteria opstelt. Momenteel is daar een bijzondere raadscommissie mee bezig. Inbreng vanuit onze stichting is ons inziens zeer wenselijk.